ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – TΕΧΝΙΚΗ Νο 05 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

12.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Νο 5 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
[Κιθάρα]
EPN 197
ISMN M-69151-174-9
κοκκινο εξωφυλλο

Ανοίγματα
Τα οφέλη που αποκομίζει ένας κιθαριστής από τη μελέτη των ασκήσεων με ανοίγματα είναι αυτονόητα. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι ασκήσεις αυτές είναι πολύ κουραστικές επειδή κάποιο ή κάποια δάχτυλα μένουν ακίνητα για πολλή ώρα και επειδή τα ανοίγματα που κάνουν τα υπόλοιπα, μερικές φορές, είναι πολύ μεγάλα. Συνεπώς, χρειάζονται μεθοδική μελέτη με συχνές διακοπές για να χαλαρώνει το χέρι.
Οι περισσότερες από τις ασκήσεις αυτές ξεκινούν από την 7η θέση, όπου οι αποστάσεις ανάμεσα στα τάστα είναι μικρές και συνεχίζουν χρωματικά προς την 1η θέση, ώστε τα ανοίγματα να μεγαλώνουν βαθμιαία.
Ο αντίχειρας του αριστερού χεριού αναγκαστικά μετατοπίζεται προς τα κάτω, βοηθώντας έτσι τα υπόλοιπα δάχτυλα να ανοίξουν. Εδώ παραβλέπουμε τη λανθασμένη θέση του αντίχειρα, φροντίζοντας όμως να μη χάσει την επαφή του με το μπράτσο της κιθάρας.
Το σημαντικότερο στοιχείο σχετικά με τη σωστή εκτέλεση αυτών των ασκήσεων είναι να διατηρούνται τα δάχτυλα πάνω στις χορδές για όσο υποδεικνύουν οι γραμμές.